رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرين                                                                                                                                                                                                   ENGLISH       


جزئیات پرداخت عیدی کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

:::آرشیو:::


کد : 863

از سوی فداکار اعلام شد؛

جزئیات پرداخت عیدی کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۲

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۰ کارکنان و اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی فداکار، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل پرداخت پاداش (عیدی) سال ۱۴۰۰ کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها را ابلاغ کرد.

فداکار در این دستورالعمل تأکید کرد: ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید نوروز، نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش عیدی سال ۱۴۰۰ به کارکنان اعم از هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ می‌شود.

۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان حداکثر عیدی کارکنان تمام‌وقت شاغل در دانشگاه

بر اساس بندهای این دستورالعمل، به کارکنانی که مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک‌هزینه‌های حق تأهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۳۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۵۴۰ ریال کمتر و از مبلغ ۵۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۱۰ ریال بیشتر نشود، بر اساس روزهای کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود.

بر اساس این دستورالعمل؛ کارکنانی که در سال جاری بر اساس مجوز صادرشده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به قرارداد کار معین تغییر وضعیت گرفته‌اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت عیدی می‌شوند.

همچنین کارکنان تمام‌وقت بازنشسته و یا خرید خدمت که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول به کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ ۱۵ میلیون ریال عیدی دریافت می‌کنند.

میزان عیدی کارکنان ساعتی تمام‌وقت

در این دستورالعمل آمده است کارکنان ساعتی تمام‌وقت مشمول مقررات تأمین اجتماعی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت کارکرد داشته باشند، تا سقف مبلغ ۵۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۱۰ ریال از عیدی بهره‌مند خواهند شد.

همچنین کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعت کارکرد ایشان کمتر از ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت باشد، به نسبت ساعت کارکرد، از عیدی بهره‌مند خواهند شد.

کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به‌صورت ساعتی همکاری می‌کنند، به‌نسبت کارکرد تا سقف ۱۵ میلیون ریال از عیدی بهره‌مند می‌شوند.

بر اساس بندهای این دستورالعمل به کارکنان قراردادی نیمه‌وقت (که حق بیمه آن‌ها از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود)، در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ مطرح‌شده در ابتدای این دستورالعمل پرداخت می‌شود.

کارکنان مأمور از دیگر سازمان‌ها و نهادها به دانشگاه، طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه پاداش (عیدی) دریافت می‌کنند.

نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه

در این دستورالعمل آمده است میزان پاداش عیدی اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۲۹ میلیون ریال قابل پرداخت است.

میزان پاداش عیدی به اعضای هیئت‌علمی نیمه‌وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت، معادل یک‌دوم مبلغ اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

همچنین پاداش اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند، نسبت به کارکرد آن‌ها مطابق پاداش عیدی اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

بر اساس این دستورالعمل؛ پاداش (عیدی) موردنظر در این دستورالعمل فقط به کارکنانی تعلق می‌گیرد که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه شروع به کار کرده و در حال انجام خدمت هستند.

همچنین به کارکنانی که از عضویت هیئت‌علمی به حالت غیر هیئت‌علمی تغییر وضعیت داده یا می‌دهند و یا بالعکس، عیدی به‌نسبت مدتی که در هر یک از وضعیت‌های مزبور اشتغال به کار داشته‌اند و مطابق با ردیف‌های مربوطه به‌صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

در این دستورالعمل تأکید شده همچنین اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی نیمه‌وقت که به تمام‌وقت تغییر وضعیت داده‌اند و یا بالعکس، به‌نسبت مدتی که در هر یک از دو وضعیت نیمه‌وقت و تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند، متناسب با وضعیت مزبور و برابر ضوابط مربوطه عیدی آن‌ها محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین عیدی اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی که در طول سال جاری از یک واحد به واحد دیگر مأمور یا منتقل شده‌اند، از واحدی که حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت خواهد شد. اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی دانشگاه که به دیگر نهادها و سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مأمور شده‌اند، با توجه به دریافت تمام حقوق و مزایا از محل مأموریت (مقصد)، عیدی را نیز از همان محل مأموریت دریافت خواهند کرد.

اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی که در سال ۱۳۹۹ قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل، با دانشگاه قطع همکاری کرده‌اند، به‌میزان کارکرد خود عیدی تعلق می‌گیرد.

همچنین اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده یا می‌کنند و یا به‌موجب حکم قطعی از خدمت در دانشگاه به‌طور موقت منفصل شده یا می‌شوند، می‌توانند پس از اشتغال مجدد به کار نسبت به ماه‌های کارکرد حسب مورد از پاداش آخر سال بهره‌مند شوند.

بر اساس بندهای این دستورالعمل اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده یا می‌کنند و به‌طور موقت همکاری آن‌ها با دانشگاه قطع شده یا می‌شود، می‌توانند پس از اشتغال به کار مجدد درصورتی‌که دستمزد ایام مرخصی استعلاجی آن‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد، از پاداش آخر سال و بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل، بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است بر اساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی، پرداخت عیدی یک‌ بار در سال به‌میزان ۳۰ میلیون ریال معاف از مالیات بوده و مابقی تا سقف پرداخت عیدی مشمول ۱۰ درصد کسر مالیات می‌شود.