رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرين                                                                                                                                                                                                   ENGLISH       


آدرس و شماره تماس دانشگاه های آزاد کشور

کد : 21بازدید 10613 بارنویسنده: مرتضی افشاری تاریخ انتشار 1 مطلب قابل چاپ

 

 

آدرس دانشگاه هاي آزاد کشور

 

آدرس پستي و شماره تلفن

آدرس سايت

عنوان

خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ، نبش آذرشهر، شماره 209   صندوق پستی 4435   / 11365   نمابر: 8-8834296     تلفن: 30-8830826  (021)

http://www.azad.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خیابان آزادی - خیابان اسکندری شمالی- نبش خیابان فرصت شیرازی- پلاک 160 تلفن: 6436684 (021)

http://www.iauctb.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خیابان زند پشت بیمارستان سعدی
صندوق پستی : 1516 - 71345       تلفن :7-2306346 (0711)

http://www.iauro.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی منطقه يک

انتهای خیابان دانشگاه - بالاتر از پونک      صندوق پستی 1416 / 34185
نمابر : 3665279            تلفن: 7 - 3665275 (0281)

http://www.qazviniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین


http://www.azmoon.org/

سايت اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

خیابان معلم           صندوق پستی  467 / 49195  
نمابر : 4246023       تلفن: 7 - 4245001 (0241)

http://www.azu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

اصفهان ، انتهای خیابان جی ، ارغوانیه ، بلوار دانشگاه 
صندوق پستی: 158/ 81595       نمابر : 511265     تلفن : 5211266 (0311)

http://www.khuisf.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

خیابان دانشگاه (قنات سابق)
تلفن : 9 - 663041 (0861)

http://www.iau-arak.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

قاسم آباد ، بلوار امامیه ، امامیه 59  
نمابر :6020437      تلفن: 4 - 6020011 (0511)

http://www.mshdiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

بلوار دانشگاه آزاد اسلامی
نمابر : 642010       تلفن: 9 - 644048 (0331)

http://www.iaun.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کوی ولیعصر ، خیابان دانشگاه     صندوق پستی: 1655  کد پستی 5157944533
نمابر : 3303295            تلفن: 8 - 3305557 (0411)

http://www.iaut.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز

انتهای بلوار دانشگاه ، مجتمع دانشگاهی
نمابر : 4220023            تلفن : 4222058 (0347)

http://www.iau-baft.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

رودهن ، مجتمع دانشگاهی          صندوق پستی: 189
نمابر : 5725680         تلفن : 9- 5725894  (0221)

http://www.iaur.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن


http://www.iausport.org/

اداره کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

بلوار شهرداری ، جنب پارک آزادگان         صندوق پستی: 159- 53815
نمابر : 2225316           تلفن :  4 - 2225311 (0471)

http://www.iaushab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

صفائیه ، انتهای بلوار پروفسور حسابی        صندوق پستی: 155
کدپستی 8916871967     نمابر : 8214810           تلفن : 9 - 8211391 (0351)

http://www.iauyazd.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

بلوار دانشگاه         صندوق پستی: 161- 49154
نمابر : 6225673            تلفن : 6224500 (0173)

http://www.aliabadiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر         صندوق پستی: 22
نمابر : 5276988               تلفن : 5272603 (0242)

http://www.iau-abhar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

خیابان دانشگاه             صندوق پستی:  978- 98135
نمابر : 2441099         تلفن : 2441600 (0541)

http://www.iauzah.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شهرک شهید مدنی ، حسن آباد          صندوق پستی:  734 / 65138
نمابر : 4290836               تلفن : 9 - 4290610 (0811)

http://www.iauh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

بلوار امام خمینی ، بلوار دانشگاه ، پردیس        صندوق پستی:  1311 / 79158 
کد پستی  7915893144      نمابر : 6665510      تلفن :  4 - 6665500 (0761)

http://www.iauba.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

میدان فلسطین      صندوق پستی:  366 / 39187
نمابر : 2240111             تلفن : 2241511 (0255)

http://www.iau-saveh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سميرم خيابان ميرزا رضا کرماني-خيابان علامه طبابايي تلفن: 0130-03223220125 نمابر :03223229050

www.iausemirom.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سميرم

کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی
نمابر : 3210051              تلفن: 50 - 3210043 (0341)

http://www.iauk.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

ابتدای بلوار پاسداران
نمابر : 4224181              تلفن : 4222865 (0752)

http://www.iaueghlid.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقليد

میدان دکتر شریعتی ، بلوار پاسداران ، خیابان دانشگاه  
 
صندوق پستی: 131 / 96188     نمابر : 2647513          تلفن : 2646810 (0571)

http://www.iaus.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

کیلومتر 3 جاده مرودشت - تخت جمشید        صندوق پستی: 465
نمابر : 3338686              تلفن :  7- 3338684   (0728)

http://www.miau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

جاده کمربندی ، جنب ایستگاه مخابرات اینترنت
نمابر : 7222006            تلفن :7 - 7223975 (0712)

http://www.iausepidan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپيدان

کیلومتر 7 جاده تربت - مشهد          صندوق پستی: 140
نمابر : 2294952                    تلفن : 61 - 2294958 (0531)

http://www.torhiau.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حيدريه

خیابان دانشگاه             صندوق پستی: 94617
نمابر :4224117                 تلفن : 4223454 (0582)

http://www.iau-shirvan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيروان

بلوار ولایت فقیه ، جاده خوی - سلماس    صندوق پستی : 175 / 58135
نمابر : 2228054     تلفن :2227181 (0461)

http://www.iaukhoy.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

جاده صومعه مازول - روبروی آموزشکده کشاورزی شهیدرجایی
نمابر : 6610004               تلفن : 6 - 6613905 (0551)

http://www.neyshabur.ws/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نيشابور

کیلومتر 4 جاده قوچان - مشهد         صندوق پستی : 463
نمابر : 2226093            تلفن : 2224180 (0581)

http://www.iauq.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

میدان امام خمینی (ره) ، بلوارمعلم     صندوق پستی : 119 / 84815
نمابر : 5225057               تلفن : 2 - 5230360 (0335)

http://www.mauniv.org/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه


http://www.tasnimnet.net/

مرکز فعاليتها و پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

ابتدای بلوار دانشگاه
نمابر : 3334537                تلفن : 3344548 (0273)

http://www.iau-shahrood.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

کیلومتر 5 جاده کازرون - شیراز          صندوق پستی : 168 / 73135
نمابر : 2230508                 تلفن : 6 - 2230505 (0721)

http://www.iauk.net/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

میدان سرداران           صندوق پستی : 196  
نمابر : 33900                 تلفن : 3-33990 (073262)

http://www.iaudarab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نیستان نهم
نمابر : 2549606         تلفن : 72 - 2588168 (021)

http://www.iau.ac.ir/

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

پیشوا ، شهرک نقش جهان           کدپستی :  33817
نمابر : 4767                    تلفن : 14 - 5010 (0292222)

http://www.iauvaramin.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

نراق - خيابان امام خميني (ره)
تلفن : 4463250 - 4462450 (0866)    صندوق پستي : 4/37961   نمابر :4462460

http://www.iau-naragh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

کیلومتر 3 جاده میبد - یزد         صندوق پستی :   175 / 89615
نمابر : 7780969             تلفن : 5 - 7780161 (0352)

http://www.maybod.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

 

آرشیو مطالب...


 

 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم است 

  آدرس دانشگاه | نقشه هوایی دانشگاه شماره های تماس | ارتباط مستقیم با رئیس واحد