دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمرمضان مبارکuniverروز معلمسالمراسم تودیع مهندس احمد آقاییوامتقدیر وتشکربرداشت گندم از مزارع
 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم است    آدرس دانشگاه | نقشه هوایی دانشگاه شماره های تماس | ارتباط مستقیم با رئیس واحد