نام و نام خانوادگي : مسعود رضایی باد افشانی  

آخرين مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد در مهندسی معماری

تاريخ تولد :1357

رتبه علمي : هئيت علمي) مربي)

گروه آموزشي : هنر

شغل : هئيت علمي دانشگاه  آزاد مرکز سمیرم

نشاني محل كار : اصفهان سمیرم بلوار ابن سینا- خیابان علامه طباطبایی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سمیرم

تحصيلات : اخذ کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه تهران  

 

 

*****

 

سوابق آموزشي :

تدريس دروس زير از تاريخ 1374 تاكنون

داننشگاه هنر اصفهان هندسه کاربردی مواد

دانشگاه علمی کاربردی نجف آباد ساخت وارائه نظری وطرح معماری

دانشگاه غیر انتفاعی نجف آباد طرح ومعماری باستان  

 

*****

مهارتهاي خاص :

آشنائي با زبان انگليسي