امروز پنجشنبه 16 ارديبهشت

کانون قرآن و عترت

کد : 10011

 

 

اهم وظايف كانون قرآن و عترت

  • برگزاري مسابقات قرآن و عترت در دو بخش شفاهي و كتبي
  • برگزاري محافل انس با قرآن
  • برگزاري نمايشگاه هاي علوم قرآني
  • معرفي اساتيد قرآن به حوزه آموزش و ارائه واحد درسي قرآن در هر نيم سال تحصيلي
  • برگزاري كلاس هاي تفسير قرآن
  • برگزاري كلاس هاي تجويد و صوت و لحن  در دانشگاه و خوابگاه
  • تشكيل گروه تواشيح
  • نشريات قرآني