امروز پنجشنبه 16 ارديبهشت

درباره ما

کد : 10004

 به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ، دفتر فرهنگ اسلامي اقدام به بررسي و مطالعات لازم،جهت بهبود خدمات فرهنگي در سطح واحد نموده است.

اين دفتر اميدوار است با تكيه بر الطاف الهي و همت همه متوليان فرهنگي در واحد برنامه هاي هدفمند و زمان بندي شده را كه در اين مجموعه گردآوري شده است به اجرا گذاشته و با رفع نواقص و كاستيها و استفاده از خلاقيت و نوآوري دانشگاهيان عزيز برنامه هاي جديدي را نيز جهت اجرا تدوين نمايد.

دفتر فرهنگ داراي كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه، كارشناس كانون قرآن و عترت و كارشناس اقامه نماز مي باشد، كه از طريق برنامه ريزي، هدايت و نظارت، سياستهاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي را در سطح واحد عهده دار مي باشند و در واقع هدف اصلي آنها سپردن كارهاي فرهنگي به دانشجويان و وارد كردن آنان در تصميم گيري و اجراي برنامه هاي فرهنگي است. در اين راستا دفتر فرهنگ اسلامي به عنوان متولي  امر، فعاليت هاي گوناگوني به انجام  ميرساند كه برخي از آنها عبارتند از :

  • اعتلای فرهنگ اسلامی و ایرانی در جامعه دانشگاهی
  • تقویت روحیه و ایجاد زمینه و بستر مناسب در جهت انجام فعالیت های فرهنگی و بروز استعدادهای هنری-فرهنگی دانشجویان
  • ترویج و اشاعه فرهنگ والای اسلامی
  • غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با برنامه های متنوع فرهنگی، قرآنی، هنری، آموزشی و علمی
  • حضور مستمر وگسترده دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی به موازات فعالیتهای درسی و علمی
  • بهره مندی و استفاده بهینه از حضور اساتید، دانشجویان و نخبگان فرهنگی
  • مطالعات و پژوهش های کارشناسانه در زمینه ایجاد فضای مناسب فرهنگی در دانشگاه
  • اهتمام و مساعی در برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی در ایام و مناسبتهای ویژه
  • ساماندهی فعالیتهای فرهنگی هنری و دینی در قالب انجمن های سازمان یافته
  • پرداختن به مسايل فرهنگي دانشجويان و كارمندان